Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Tổng quan về FITS

Tên đầy đủ: Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Ngành Xây Dựng Quốc Tế (FITS).

Từ tháng 3 năm 2015, sau khi nhận được sự ủy thác trực tiếp từ Bộ MLIT (Bộ Đất Đai, Cơ Sở Hạ Tầng, Giao Thông Vận Tải và Du Lịch Quốc Gia Nhật Bản), với tư cách là Cơ quan thực hiện dự án thúc đẩy phát triển Chương trình tiếp nhận lao động người nước ngoài trong ngành xây dựng, chúng tôi đã và đang nỗ lực phấn đấu để hoạt động đặc biệt này được thực hiện suôn sẻ và đúng theo quy định.

Ngoài công việc chính là tiến hành kiểm tra giám sát định kỳ các nghiệp đoàn quản lý và các công ty xây dựng đang tiếp nhận người lao động nước ngoài; chúng tôi còn khai thác thiết lập Đường dây nóng tư vấn FITS Hotline, tiếp nhận tư vấn và trò chuyện trao đổi qua điện thoại với người lao động nước ngoài trong ngành xây dựng bằng tiếng mẹ đẻ.

Thông qua những nghiệp vụ này, chúng tôi mong muốn các nghiệp đoàn quản lý, các công ty xây dựng tiếp nhận lao động và tất cả người lao động nước ngoài trong ngành xây dựng, có thể cùng nhau cố gắng hướng đến mục tiêu thực hiện hoạt động đặc biệt này một cách đúng đắn và suôn sẻ.

Giới thiệu về Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Ngành Xây Dựng Quốc Tế

Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Ngành Xây Dựng Quốc Tế (FITS) là một tổ chức được thành lập với mục đích thực hiện các công tác hỗ trợ cần thiết cho Chương trình tiếp nhận và đào tạo nhân lực từ các quốc gia đến Nhật để học tập và thực hành các kỹ thuật・kỹ năngkiến thức trong ngành xây dựng, được tiến hành một cách đúng đắn và phù hợp. Chúng tôi vẫn luôn nỗ lực cố gắng hết mình để việc tiếp thu và áp dụng thực tiễn các kỹ thuậtkỹ năngkiến thức của người lao động nước ngoài đạt được những kết quả tốt, đó chính là thành công lớn đối với chúng tôi và các bên có liên quan.
*Tên tiếng Anh: Foundation for International Transfer of Skills

and Knowledge in Construction (Gọi tắt là FITS)


○ Nội dung công việc:
・Thu thập・cung cấp thông tin, và thực hiện công tác hỗ trợ trong việc tiếp nhận và phái cử người lao động nước ngoài đúng theo quy định.
・Tư vấn, hướng dẫn liên quan đến việc thúc đẩy Chương trình tiếp nhận lao động nước ngoài tiến hành một cách đúng đắn.
・Hỗ trợ để người lao động nước ngoài có thể tiếp thu các kiến thức・kỹ năng・kỹ thuật một cách suôn sẻ, không trở ngại.
・Tư vấn, hướng dẫn các nội dung về sức khỏe・an toàn vệ sinh lao động・tuyển dụng người lao động nước ngoài bằng tiếng mẹ đẻ.
・Triển khai các buổi hội thảo・đào tạo liên quan đến việc tiếp nhận và bồi dưỡng nguồn nhân lực nước ngoài.
・Truyền đạt và thông tin rộng rãi về việc tiếp nhận・đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực nước ngoài.
・Thực hiện đào tạo, kiểm tra kỹ năng tại nước ngoài liên quan đến nguồn nhân lực tay nghề cao người nước ngoài. v.v...

 

○ Các nhà sáng lập:

Công ty cổ phần KOYO HOLDINGS

Công ty cổ phần OBAYASHI CORPORATION

Công ty cổ phần xây dựng KAJIMA CORPORATION

Công ty cổ phần xây dựng SHIMIZU CORPORATION

Công ty cổ phần xây dựng TAISEI CORPORATION

Công ty cổ phần TAKENAKA CORPORATION

Công ty cổ phần EAST JAPAN CONSTRUCTION SURETY CO., LTD

Công ty cổ phần WEST JAPAN CONSTRUCTION SURETY CO., LTD

Công ty cổ phần xây dựng HOKKAIDO CONSTRUCTION CO., LTD


○ Ngày thành lập:

Ngày 15 tháng 1 năm 2015

 

○ Địa chỉ liên hệ:

Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Ngành Xây Dựng Quốc Tế (FITS)

6F Takeuchi Building, 1-4-3 Kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-0044

TEL : +81-3-6206-8877

FAX : +81-3-6206-8889

 

 


○ Thông tin về tổ chức của chúng tôi:

・Danh sách thành viên ban quản trị
・Kế hoạch dự án công việc trong năm 2018
・Báo cáo hoạt động dự án trong năm 2017
・Bảng cân đối tài chính năm 2017

・Báo cáo hoạt động dự án trong năm 2016
・Bảng cân đối tài chính năm 2016