Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Bản Đồ Trực Tuyến

Địa chỉ văn phòng

TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGÀNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ(FITS)
6F Takeuchi Building, 1-4-3 Kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-0044

(Mã bưu điện 101-0044, Tầng 6 tòa nhà Takeuchi, số 1-4-3 phố Kaji, quận Chiyoda, Tokyo, Nhật Bản)
Điện thoại: +81-3-6206-8877 Số FAX:+81-3-6206-8889