Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Thông báo Tuyển chọn ứng viên cho Lễ Khen Thưởng
Người Lao Động Nước Ngoài Xuất Sắc Trong Ngành Xây Dựng Năm 2018

Vào năm nay thì Bộ Đất Đai・Cơ Sở Hạ Tầng・Giao Thông Vận Tải và Du Lịch Nhật Bản (gọi tắt là Bộ MLIT) cũng thực hiện 「Khen thưởng người lao động nước ngoài xuất sắc trong ngành xây dựng năm 2018 (do Trưởng Cục Xây dựng・Đất đai của Bộ MLIT trao tặng)」. Qua việc biểu dương các cá nhân có thành tích nỗ lực tiếp thu kỹ năng ngành nghề xây dựng・kỹ năng giao tiếp tốt trong số những người lao động nước ngoài, chúng tôi luôn ủng hộ cho việc tìm tòi nâng cao hơn nữa về kỹ năng xây dựng của người lao động nước ngoài.

1. Đối tượng khen thưởng

(1)Là người phù hợp 1 trong 2 điều kiện dưới đây:
○ Người hiện đang làm công việc xây dựng tại Nhật với tên gọi là Người lao động nước ngoài trong ngành xây dựng
○ Người đã từng làm công việc xây dựng tại Nhật từ 1 năm 7 tháng trở lên với tên gọi là Người lao động nước ngoài trong ngành xây dựng
(2)Sẽ đánh giá tổng thể, tập trung vào những mục chính như đối tượng là người đóng vai trò quan trọng tại công ty tiếp nhận, nỗ lực nâng cao kỹ năng tay nghề xây dựng, nâng cao năng lực tiếng Nhật, nhiệt tình kết giao bạn bè・giao lưu với người dân địa phương, v.v… và tuyển chọn ra người được nhận khen thưởng.

2. Tư cách ứng tuyển

○ Người ứng tuyển là người của Nghiệp đoàn quản lý, hoặc Công ty tiếp nhận.
○ Bản thân người lao động xây dựng cũng có thể ứng tuyển. Tuy nhiên chỉ giới hạn tiếp nhận đơn ứng tuyển bằng tiếng Nhật.
○ Ngoài ra, những ứng viên không được tuyển chọn ở năm trước thì năm nay cũng có thể ứng tuyển lại.

3. Cách ứng tuyển

(1)Hãy gửi mail đính kèm đơn ứng tuyển cho Ban phụ trách theo như mục số 6 bên dưới.
※ Trường hợp muốn gửi qua đường bưu điện thì xin hãy trao đổi tư vấn riêng.
(2)Hạn cuối nhận đơn ứng tuyển
Vào lúc 17 giờ, ngày 18/1/2019 (Thứ Sáu)

【Chi tiết tuyển dụng】 Trang này là giới thiệu nội dung sơ lược. Khi ứng tuyển hãy tham khảo nội dung chi tiết tuyển dụng (bằng tiếng Nhật) ở đường link dưới đây, và lưu ý các hạng mục cần chú ý.
Chi tiết tuyển dụng
Có thể tải về từ đường link dưới đây.

Mẫu đơn ứng tuyển

4. Cách tuyển chọn và tiêu chuẩn xét duyệt

(1)Ban ủy viên thẩm tra sẽ tiến hành xét duyệt một cách công bằng, và tuyển chọn ra khoảng 5 người là ứng viên được khen thưởng.
(2)Trong quá trình xét tuyển, các ủy viên sẽ tập trung chủ yếu vào những hạng mục dưới đây và đánh giá một cách tổng thể.

【Ví dụ điển hình】
『Kỹ năng xây dựng』
・Có bằng kiểm tra kỹ năng tay nghề dành cho người nước ngoài cấp 3 (Zuiji 3 kyu), cấp 2 (Zuiji 2 kyu); hoặc bằng kỹ năng tay nghề thông thường cấp 3 (3 kyu), cấp 2 (2 kyu), cấp 1 (1 kyu). Hoặc bằng cấp tay nghề khác tương đương
・Đã tham gia lớp đào tạo thợ cả・người phụ trách an toàn lao động
・Đạt thành tích tốt tại kỳ thi kỹ năng tay nghề trong công ty
・Ngoài ra, thực tế có kỹ năng tay nghề tương đương trình độ trên

『Năng lực tiếng Nhật』
・Có bằng Năng lực tiếng Nhật N3, N2, N1. Hoặc bằng cấp tiếng Nhật khác tương đương
・Đã từng đạt thành tích tốt tại cuộc thi hùng biện tiếng Nhật
・Ngoài ra, thực tế có khả năng tiếng Nhật tương đương trình độ trên

『Hoạt động cống hiến xã hội』
・Nhiệt tình kết giao bạn bè・giao lưu với người dân địa phương

5. Thời gian tuyển chọn và tổ chức Lễ khen thưởng

Ngày 26/11/2018 (Thứ Hai) : Bắt đầu nhận đơn ứng tuyển
Ngày 18/1/2019 (Thứ Sáu) : Kết thúc nhận đơn ứng tuyển
Giữa tháng 2 : Thông báo ứng viên được tuyển chọn
Đầu tháng 3 : Tổ chức Lễ khen thưởng (Ứng viên phát biểu khi nhận bằng khen)

6. Nơi tiếp nhận đơn ứng tuyển và giải đáp thắc mắc

Ban biểu dương người lao động nước ngoài xuất sắc trong ngành xây dựng
TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG XÂY DỰNG QUỐC TẾ (Phụ trách: Kinoshita, Shu)
〒101-0044  Tokyo, Chiyoda-ku, Kajicho 1-4-3, Takeuchi Building 6F
    E-mail: excellent@fits.or.jp
    Số điện thoại: 03-6206-8877