Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Đường dây nóng tư vấn FITS

Tiếp nhận tư vấn và giải đáp thắc mắc từ người lao động ngước ngoài trong ngành xây dựng bằng tiếng mẹ đẻ qua điện thoại, thư điện tử, FAX.

  • HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI  TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

    HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

    Chúng tôi thực hiện các công việc hỗ trợ cho người lao động nước ngoài, giúp các bạn giải quyết những bất an về cuộc sống sinh hoạt cũng như điều kiện lao động, để có thể an tâm tập trung vào công việc.

Chương trình Tiếp nhận lao động nước ngoài trong ngành xây dựng

一般財団法人国際建設技能振興機構(FITS=フィッツ)は、我が国の建設分野をはじめとする技術・技能・知識を習得・実践しようとする各国の人材の受入れ、育成等が適正に実施されるよう必要な支援等を行う団体として設立されました。今後、外国人技能人材による技術・技能・知識の習得と実践が関係者にとって実りあるものとなるよう業務に取り組んでまいります。