Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Tungkol sa FITS

Ang Saligan sa Internasyonal na Pagbabahagi nang Kasanayan at Kaalaman sa Konstruksiyon (FITS) ay inatasan nang Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism noong Marso 2015 bilang ahensyang sumagawa para maitaguyod ang programang Pagtanggap sa Dayuhang Manggagawa sa Konstruksiyon at kami ay nagtatrabaho upang matiyak na wasto at maayos ang pagpapatupad ng mga itinalagang gawain sa konstruksiyon.


Ang aming pangunahing tungkulin bilang karagdagan sa pagbisita para mag-inspeksyon sa mga organisasyong nangangasiwa at mga kompanyang tumatanggap sa manggagawa, kami ay nagbukas nang FITS Hotline upang mangasiwa ng konsultasyon mula sa dahuyang manggagawa sa konstruksiyon sa kanilang sariling wika.


Para maisakatupan ang aming tungkulin, nais namin ang pakiki-isa ng mga dayuhang manggagawa, kompanyang tumatanggap at organisasyong nangangasiwa para maisakatuparan ng wasto ang angkop na itinalagang aktibidad sa konstruksiyon.

Buod ng FITS

Ang FITS ay isang organisasyon na itinatag upang magbigay ng kinakailangang suporta para sa wastong pagsasakatuparan sa pagtanggap at pagsulong ng yamang tao ng bawat bansang gustong mag-ensayo at magkamit ng kanilang abilidad, kaalaman at teknik sa larangan ng konstruksiyon at iba pang sektor ng bansang Hapon.

Ang aming tungkulin

 

 

・Magtipon at magbigay ng impormasyon tungkol sa angkop na pagpapadala at pagtanggap sa mga dalubhasang dayuhang manggagawa at mag-abot ng kinakailangang suporta.

・Magbigay nang patnubay at payo tungkol sa angkop na pagtataguyod sa mga programa ng pagtanggap ng dayuhang manggagawa.

・Magbigay nang suporta sa mga dalubhasang dayuhang manggagawa para sa madaliang pagtatamo ng teknik, abilidad at kaalaman.

・Magbigay ng konsultasyon at payo sa katutubong wika tungkol sa trabaho, kaligtasan at kalusugan ng pinatatrabahuhan.

・Nangangasiwa ng mga workshop at seminar tungkol sa pagtanggap at pag-aalaga ng mga dalubhasang dayuhang manggagawa.

・Paglalathala at pagbibigay liwanag tungkol sa pagtanggap at pag-aalaga ng mga dalubhasang dayuhang manggagawa.

・Pagsusuri sa abilidad at pagsasanay na ginaganap sa ibang bansa ng mga dalubhasang manggagawa.

 

Mga establismong nagtatag
Koyo Holdings Co., Ltd., Ohbayashi Corporation, Kajima Corporation, Shimizu Corporation, Taisei Corporation, Takenaka Corporation, Takenaka Corporation, East Japan Construction Surety Co., Ltd, West Japan Construction Surety Co., Ltd., Hokkaido Construction Surety Co., Ltd.

Araw ng pagkatatag
January 15, 2015

Lugar

 

Saligan sa Internasyonal na Pagbabahagi ng Kasanayan at Kaalaman sa Konstruksiyon (FITS)

〒101-0044 Tokyo-to, Chiyoda-ku, Kajicho 1-4-3 Takeuchi Bldg. 6F

TEL: 03-6206-8877 FAX: 03-6206-8889


Tungkol sa amin
Miyembro ng kapulungan
Plano ng proyekto sa taong 2018
Ulat ng proyekto sa taong 2017
Balance sheet sa taong 2017

Ulat ng proyekto sa taong 2016
Balance sheet sa taong 2016