Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Hotline Konsultasyon ng FITS

Ang konsultasyon sa telepono, FAX, o e-mail mula sa mga dayuhang manggagawa sa konstruksiyon ay sasagutin sa inyong katutubong wika.

  • Suporta sa Dayuhang Manggagawa sa Konstruksiyon

    Suporta sa Dayuhang Manggagawa sa Konstruksiyon

    Kami ay susuporta sa mga dayuhang manggagawa sa konstruksiyon sa kanilang kondisyon sa trabaho at pamumuhay na walang alalahanin para magkaroon


Programa sa Pagtanggap sa Dayuhang Maggagawa sa Konstruksiyon

一般財団法人国際建設技能振興機構(FITS=フィッツ)は、我が国の建設分野をはじめとする技術・技能・知識を習得・実践しようとする各国の人材の受入れ、育成等が適正に実施されるよう必要な支援等を行う団体として設立されました。今後、外国人技能人材による技術・技能・知識の習得と実践が関係者にとって実りあるものとなるよう業務に取り組んでまいります。