Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Hotline Konsultasyon ng FITS

Ang konsultasyon sa telepono, FAX, o e-mail mula sa mga dayuhang manggagawa sa konstruksiyon ay sasagutin sa inyong katutubong wika.

  • Suporta sa  mga Dayuhang Manggagawa sa Konstruksiyon

    Suporta sa mga Dayuhang Manggagawa sa Konstruksiyon

    Kami ay susuporta sa mga dayuhang manggagawa sa konstruksiyon sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kondisyon ng trabaho at pamumuhay para magkaroon ng magandang balanse ang buhay at trabaho.

Tungkol sa Saligan sa Internasyonal na Pagbabahagi ng Kasanayan at Kaalaman sa Konstruksiyon

Ang Saligan sa Internasyonal na Pagbabahagi nang Kasanayan at Kaalaman sa Konstruksiyon (FITS) ay isang samahan na itinatag upang suportahan ang wastong pamamalakad sa pagtanggap at paglinang na mga yamang tao sa ibat ibang bansa na gustong magkamit o mag-ensayo nang kanilang abilidad, kaalaman at teknik sa bansang Hapon saklaw ng larangan nang konstruksiyon. Isasagawa namin ang programang ito para maging mabunga ang pagkakamit o pag-eensayo sa teknik, kahusayan, o kaalaman ng mga dayuhang manggagawa at sa mga may kinalaman sa darating na panahon.